فروش عمده جا نانی

خرید عمده جای نان ، سبزیجات ، میوه ( سه سایز )
جای نان ، سبزیجات ، میوه ( سه سایز )